1.

Arbeidsfysiotherapie

Onze collega’s Frits Voorneveld en Sylviane Sabbe houden zich bezig met arbeidsfysiotherapie binnen de gemeente Dordrecht en omstreken.

Ze zetten zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers, samen met werkgevers en werknemers, maar ook met ARBO-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. Ze werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek en het verminderen en herstellen van aandoeningen aan het bewegingssysteem. Ze ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers, via een geïntegreerde aanpak in een gezonde werkomgeving.


 Voor meer informatie over Arbeidsfysiotherapie zie de website NVBF.