top of page

3.

GLI

De BeweegKuur GLI is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas. Het gaat om mensen met een inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. 

De BeweegKuur GLI is een totaal programma van 2 jaar waarvan de begeleidingsfase 12 maanden duurt en de onderhoudsfase ook 12 maanden duurt. Een deelnemer wordt begeleid door een leefstijlcoach, beweegprofessional en een voedingsprofessional. 

Belangrijkste aspect binnen de BeweegKuur GLI is dat wordt getracht gedragsverandering te realiseren door middel van begeleiding door een leefstijlcoach, beweegprofessional en een voedinsprofessional. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen, plezier in deelnemen en motivational interviewing. Hierin heeft de deelnemer zelf de regie door middel van het stellen van eigen doelen en zelfmanagement. Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de professionals, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd.

bottom of page